Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Optocht Kraonige Zwaone gaat “tege’ de keer ien”!

In lijn met het moto van het lopende carnavalsseizoen:  “Huusse, tege’ de keer ien” zal ook de Optocht dit jaar een tegengestelde route kennen in vergelijking met de voorgaan de jaren.

Om de “gaten” in de optocht tegen te gaan zal de start van de optocht dit jaar niet op de markt liggen maar bij De Gouden Engel waarna, na het uitspreken van de proclamatie door Prins Danny d’n Utvlieger,  om 14.11 uur een schot van het Gildekanon de stoet in beweging zal zetten.  In de voorgaande jaren kwam het regelmatig voor, dat op de Markt aangekomen, deelnemers van de optocht de prins iets wilde aanbieden waardoor de aansluiting op de groep ervoor verloren werd. Door de route om te draaien zal de aansluiting tot aan de markt geen probleem zijn en ontstaan er dus geen gaten.

Vanaf De Gouden Engel za direct linksaf geslagen worden naar de Doelenstraat. Vervolgens kent de optocht de bekende route maar dan andersom. Aangekomen bij de Markt  wordt door de Prins en zijn gevolg “het defilé”  afgenomen.  Vanaf de Markt zal doorgetrokken worden richting De Gouden Engel waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Aanmelden nog mogelijk

Indien het gaat kriebelen om “tege’ de keer ien” deel te nemen aan de optocht dan bent u van harte welkom. Via de website van De Kraonige Zwaone, www.dekraonigezwaone.nl  is inschrijving mogelijk. Er zijn 3 categorieën waarvoor u zich kunt opgeven: Individueel, loopgroep of praalwagen.  Voor alle drie de categorieën is een drietal prijzen beschikbaar.