De Bevelanders

Hoewel de Bevelanders zichzelf niet beschouwen als zijnde een geleding van de Kraonige Zwaone verdient dit muziekgezelschap het wel om benoemd te worden. Tussen 1988 en 2015 fungeerde dit muziekgezelschap als Hofkapel van de Kraonige Zwaone. Voor nadere informatie over dit muziekgezelschap verwijzen we kortheidshalve naar http://debevelanders.nl/