Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
  Een Boes
Kraonige Zwaone 1955.
  Boes 1955 / 1957
Corneel d’n Schilderèhtige.
  Boes 1957 / 1959
Figaro d’n Geknipte.
  Boes 1959 / 1961
Joop d’n Houterige.
  Boes 1961 / 1963
Willem de Gròtste.
  Boes 1963 / 1965
Joop van d’n Elvenraod.
  Boes 1965 / 1969
Werner d’n Enige.
  Boes 1969 / 1972
Theo van d’n Danenburg.
  Boes 1972 / 1975
Sjaak d’n Barbier.
  Boes 1975 / 1977
Joop d’n Ellefde.
  Boes 1977 / 1981
Harrie de Staole.
  Boes 1981 / 1984
Stef d’n Florissante.
  Boes 1984 / 1987
Willem Tell van Huusse.
  Boes 1987 / 1990
Geert de Stomerd.
  Boes 1990 / 1993
Willem van diepe tot vlote bloem.
  Boes 1993 / 1996
Frans van Jan van’t Mariaplein.
  Boes 1996 / 1999
Johan ut de kom.
  Boes 1980 / 1999
Karel Vliem Stadspresident.
Nog niet aanwezig  Boes 1999 / 2002
Remon van de Schipper.
  Boes 2002/ 2005
Arno üt ‘t Zwaonekoor.