Wievenbal onderscheiding 1971
Ouwe Wieve.
Wievenbal onderscheiding 1972
Ouwe Wieve.
Wievenbal onderscheiding 1973
Lôp nor de pomp.
Wievenbal onderscheiding 1974
Ouwe Wievenbal.
Wievenbal onderscheiding 1975
Blaos’m mor op!
Wievenbal onderscheiding 1976
Ouwe Wievenbal Schrikkeljaor.
Wievenbal onderscheiding 1977
Ouwe Wievenbal.
Wievenbal onderscheiding 1978
Ouwe Wieven.
Wievenbal onderscheiding 1979
Ouwe Wievenbal.
Wievenbal onderscheiding 1980
Ouwe Wievenbal.
Wievenbal onderscheiding 1981
Al mot ik mien nor Huusse’ sleupe’ .
Wievenbal onderscheiding 1982
Küttere’, frómmes, ’t is ouwe wievenbal!.
Wievenbal onderscheiding 1983
Één aovond de vinger ien de pap!.
Wievenbal onderscheiding 1984
Laot blümkes täötele!.
Wievenbal onderscheiding 1985
Béj Willem Tell was ik wief, mor anders egol hups en vief..
Wievenbal onderscheiding 1986
Lao’ ze mor schuuve’.
Wievenbal onderscheiding 1987
Vet leren medaille .
Wievenbal onderscheiding 1988
‘n oud wief is nooit weg.
Wievenbal onderscheiding 1989
D’n hele bleik mag je nie’ opbeure .
Wievenbal onderscheiding 1990
Wéj blaoze wér stoom af .
Wievenbal onderscheiding 1991
Wéj deelen de laokens üt .
Wievenbal onderscheiding 1992
Wéj blieve’ lekker bloemig .
Wievenbal onderscheiding 1993
Wéj lope nog as een trein!!! .
Nog niet aanwezig Wievenbal onderscheiding 1994
? .
Nog niet aanwezig Wievenbal onderscheiding 1995
? .
Nog niet aanwezig Wievenbal onderscheiding 1996
? .
Wievenbal onderscheiding 1997
Wéj zien van goeie kom-af .
Nog niet aanwezig Wievenbal onderscheiding 1998
? .
Wievenbal onderscheiding 1999
Al zien wéj stief en krom, wéj houwe’ van Prins Johan üt de kom.
Nog niet aanwezig Wievenbal onderscheiding 2000
? .
Wievenbal onderscheiding 2001
Ok ien de néije gemeente blieve’.
Wievenbal onderscheiding 2002
Ik schüffel graag met Remon onze prins, al b’uk dan ôk ’n oud mins.
Wievenbal onderscheiding 2003
As oud wife bu’k op zuuk nor’n kérl met vlinders ien de buuk.
Wievenbal onderscheiding 2004
Wéj ouwe wieve doen bar ons bes. Hier ien ons Kraonige Zwaoneness.
Wievenbal onderscheiding 2005
(G)ouwe Wieve wille’, béj Prins Arno blieve’.
Wievenbal onderscheiding 2006
Wéj ouwe minse’ houwe van keuke’ prinse’.
Wievenbal onderscheiding 2007
Al hebbe’ wéj ‘rimpelige snuut da ‘mik vur ons niks uut..
Wievenbal onderscheiding 2008
Wéj gaon aon de zwier met Arjan van de Barbier.
Wievenbal onderscheiding 2009
Wéj blieve wierige wieve.
Wievenbal onderscheiding 2010
Al 55 jaor ien’t Zwaonenes’s.
Wievenbal onderscheiding 2011
Hexen Gezicht.
Wievenbal onderscheiding 2012
Kérls laot de wief gin blauwtje lope’.
Wievenbal onderscheiding 2013
Van brommers kieke’ geet elk wief los.’
Wievenbal onderscheiding 2014
Huusse’ het nej gezag, wiev’ aon de mach’.
Wievenbal onderscheiding 2015
Huussese wieve’ zien wereldwieve’!
Wievenbal onderscheiding 2016
Wieve’ jong en oud, danse’ hier vur goud!
Wievenbal onderscheiding 2017
Deze gevaorlike vrollie zuuke’ de kerls onder ollie.