Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Het Hof

Uit de vele geledingen waaruit SHCG De Kraonige Zwaone bestaat, staat het Hof het meest in de schijnwerpers. Ondanks het feit dat een belangrijk deel van het Hof bestaat uit passanten is het toch het middelpunt van het carnaval. Het Hof wordt namelijk gevormd door de prins, zijn beide prinsessen en de Hofmaarschalk. Van dit viertal is eigenlijk alleen de Hofmaarschalk de constante factor. De prins en zijn prinsessen blijven in principe niet langer dan 3 jaar verbonden aan het Hof.

De Hofmaarschalk

Zoals al aangegeven is de Hofmaarschalk de constante factor binnen het Hof. Hij is de steun en toeverlaat binnen het Hof, kondigt de aanwezigheid van de prins aan en fungeert als aanspreekpunt voor de Hoogheid en zijn prinsessen. Door de carnavalsjaren heen heeft een viertal mannen dit ambt bekleed.

De eerste die als Hofmaarschalk aan het Hof werd verbonden was Bernard Brons. Hij is tot aan zijn dood in juni 2000 het ambt trouw gebleven. Bèrnje werd door dezelfde persoon opgevolgd als degene die hem als koster binnen de Huissense katholieke kerk opvolgde: Geert van Dalen. Door Om gezondheidsredenen was Geert al na drie jaar gedwongen te stoppen. In Sjaak van Wissen kreeg hij een opvolger de zijn sporen binnen het Huissens carnaval ruim had verdiend. Hij maakte als Sjaak d’n Barbier tussen 1972 en 1975 zelf deel uit van het Hof om na zijn prinsschap toe te treden tot de Raad van Elf. Toen Sjaak gevraagd werd om Geert op te volgen had hij weinig bedenktijd nodig. In 2011 droeg hij het stokje over aan George van Dort.

De Prinsevrollie

Voor de buitenwereld lijkt het dat voor de prinsessen geldt: ‘mooi zijn en pootjesgeven’. Dit is echter een te beperkte kwalificatie voor de “sidekicks” van de prins. Overal waar de prins gaat gaan de prinsessen. Ze assisteren de prins bij alle activiteiten waar de prins verschijnt en staan hem bij. De prinsessen worden in principe gekozen door de prins en blijven gedurende de regeerperiode aan zijn zijde. Ze worden steevast tijdens het 1e Wievebal van een nieuw verkozen prins aan het nieuwe Hof toegevoegd, om 3 jaar later, nadat ze de volgende prins tijdens zijn eerste avond hebben bijgestaan, het podium weer te verlaten.

De reden dat er sprake is van een tweetal prinsessen heeft te maken met het feit dat ze steun hebben aan elkaar en dus niet alleen op het podium achterblijven indien de prins elders vertoeft. Traditioneel worden de prinsessen in het rood gekleed. Dit heeft alles te maken met de kleuren van Huissen: rood en wit, en aangezien onze prins als een ‘witte zwaan’ door het leven gaat is het met een tweetal rood geklede prinsessen helemaal af.

De Prins

De ultieme blikvanger binnen het Hof is natuurlijk Zijne Dorstlustige Hoogheid De Prins.

Het prinsenschap is een erebaan die niet aan iedereen gegeven is. Om de 3 jaar breken de keurvorsten binnen De Kraonige (het bestuur) zich weer het hoofd over wie de opvolger moet worden van weer een unieke voorganger. Om als prins gevraagd te worden dient men aan een aantal criteria te voldoen die door de keurvorsten getoetst worden. Zodra er unaniem een keuze gemaakt is wordt de betreffende persoon op slinkse wijze aan het einde van de zomer benaderd en gevraagd het ambt te accepteren. Indien dat het geval is maakt hij tot aan de openingszitting deel uit van het best bewaarde geheim van Huissen. In de tussentijd gaat de nieuwe prins samen met de keurvorsten naar een kleermaker in Duitsland waar de maten voor een nieuw prinsenkostuum word opgenomen. Aansluitend vindt de ‘prinsenschouw’ in de Altstad van Dusseldorf plaats. Op die dag kunnen de keurvorsten en de nieuwe prins vast aan elkaar wennen en worden de eerste beginselen van het prinsenschap hem eigen gemaakt.

In de tijd tot aan de bekendmaking speelt de prins het spel van het grote geheim mee. De hoftimmerlieden van De Kraonige Zwaone krijgen in de tussentijd de opdracht om, zonder dat ze weten wie de nieuwe prins wordt, een vermomming in elkaar te zetten. In deze vermomming zal de prins op de openingsavond de zaal worden binnengebracht en om 11 over 11 aan de aanwezigen worden onthuld. De eerste 3 jaar zal hij bij alle carnavalsactiviteiten aanwezig zijn en een centrale rol vervullen. Na die 3 jaar zal hij zijn titel als ex-prins van Huissen altijd blijven dragen. Telkens weer zal hij geconfronteerd worden met zijn verleden.

Langere regeerperiodes

Zoals eerder vermeld blijft de Prins van Huusse’ normaal maximaal drie jaar aan. Hier is in het verleden tweemaal van afgeweken.

ZDH Prins Harry de Staole zwaaide van december 1977 t/m november 1981 4 jaar lang de scepter over het Zwaonestadje. Dit had destijds te maken met het plotselinge overlijden van Stadspresident Kees Berendsen. Het vervangen van zowel de president als de prins vond men destijds een te grote inbreuk op de continuïteit binnen het carnaval zodat Harry de Staole 1 jaar langer aanbleef.

ZDH Prins Lucas op d’n Bok bleef langer prins vanwege de afgelasting van het hele carnaval in 2021 n.a.v. de corona-pandemie. Hij bleef zelfs aan tot januari 2022.  Toen nam ZDH Prins Gabri d’n Getapte Boezenier van hem de scepter over.