Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Keurvorsten

Met de keurvorsten werden de zeven wereldlijke en geestelijke vorsten aangeduid die tussen 1198 en 1806 de koning van Duitsland en later de keizer van het Heilige Roomse Rijk mochten kiezen.

De leden van de Stichting Huissens Carnavalsgezelschap De Kraonige Zwaone zijn tevens de keurvorsten van Huissen. De keurvorsten hebben tot taak de prins van Huissen te kiezen. De eerste Huissense keurvorsten waren Joop Jansen, Henny Derksen, Theo Heijckmann en Harry Jeurissen. Zij begonnen hun werkzaamheden in 1955 en kozen toen Corneel Lohengrin d’n Schilderèchtige (Kees Berendsen) tot de derde prins van het Zwaonenès’, die in januari 1956 werd onthuld. Het jaar daarop kozen zij opnieuw een prins (Figaro d’n Geknipte) maar de volgende prins (Joop d’n Houterige) bleef al twee jaar in functie. Vanaf Werner d’n Enige (1966-1969), kiezen de keurvorsten elke drie jaar een nieuwe prins.

De vergaderingen van de keurvorsten vinden in het grootste geheim plaats. Nadat elke keurvorst één of meer kandidaten heeft voorgedragen wordt daar een aantal keren over vergaderd waarbij er telkens namen van de lijst verdwijnen maar er soms ook weer nieuwe namen op komen. De belangrijkste vragen die de keurvorsten zichzelf stellen zijn of de kandidaat bij de carnavallisten van Huissen in de smaak zal vallen en ook niet onbelangrijk is hoe de nieuwe man en diens partner zullen reageren als de vraag gesteld wordt om prins van Huissen te willen worden.

Als ten slotte de keus is gemaakt wordt de kandidaat gevraagd. In het diepste geheim wordt het pak aangemeten, gezocht naar een toepasselijke naam en is vanaf dat moment het lange wachten op de onthulling. De hoftimmerluj maken telkens een nieuwe “verpakking” waarin de nieuwe prins de zaal in wordt gebracht. Een aantal prinsen werd onthuld tijdens het Ouwewievebal. Tegenwoordig wordt de nieuwe hoogheid gepresenteerd tijdens het Openingsbal. Aanvankelijk droegen de keurvorsten bij de prinsenonthulling speciale keurvorstenmutsen. Het dragen van deze mutsen is helaas in onbruik geraakt.