Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Papierus Moppus

Een zeer aparte geleding, die ontstond in 2010 is ongetwijfeld Papierus Moppus. In het voorjaar van 2010 kreeg penningmeester Patrick Hegeman het aanbod om deel te nemen aan het ophalen van het oud papier in een gedeelte van de wijk De Zilverkamp. Sinds het voorjaar van 2010 wordt dit gedaan samen met het koor Exotherm. Elke derde (?) zaterdag van de maand verzamelt zich om 09.00 uur een groep vrijwilligers van Exotherm en de Kraonige Zwaone. Het ophalen van het papier duurt tot ongeveer 12.00 uur waarbij er ook nog ruimte is voor een gezamenlijke pauze met koffie en krentenbollen. De eerste keer heeft het bestuur gezamenlijk gelopen waarna een rooster werd opgesteld. De organisatie is in handen van oud-prins Arjan van Wissen, waarbij ook gelijk de naam van de geleding verklaard is. De opbrengst bedroeg van juli 2014 t/m mei 2015 maar liefst € 2.589,-. Het geld wordt gebruikt om een deel van de activiteiten van de Kraonige Zwaone mee te financieren. Hierbij moet worden gedacht aan de elke drie jaar weerkerende aanschaf van het Prinsenpak, maar ook aan het slaan van orders of het kopje koffie, dat tijdens de Seniorenpronk, mede door de Kraonige wordt geserveerd. Al met al een aparte geleding, die echter breed wordt gedragen binnen het gezelschap. Door het groot aantal carnavalisten, dat bereid is mee te lopen, is het aantal keren dat men moet komen opdraven zeer gering. Overigens is er nog steeds ruimte voor nieuwe medewerkers binnen deze geleding. Men kan zich opgeven bij Arjan van Wissen tel 0624-324392