Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
0-9
A
AONNEME’
De plechtige Heilige Communie doen, plechtig de doopbeloften hernieuwen.
AONNEME’ GROOT-
Op de eerste zondag van mei is (was) het feest der plechtige H. Communie.
AONNEME’, KLEIN-
De eerste Heilige Communie doen
AONSNALLE’
WERKWOORD
Riempie aanhalen waardoor de broek wordt aangegespt.
“Gej meug ow eige de boks wel ins “AONSNALLE”
– “Je mag de gespen van de broek wel eens aanhalen”
AONSPITSE’
WERKWOORD
beh. aanpunten. Vooral in de uitdrukking:
“Ik zal ‘m ins AONSPTISE'”
Ik zal eens beginnen, ik zal er eens flink tegen aan gaan
AONSPRAAK
Toespraak.
“De veurzitter hiel n bar mooie AONSPRAAK.”
– “De voorzitter held een bizonder moole “toespraak.
Ook wel: AONSPRAOK
AONSPRAOK
Zie: AONSPRAAK
AONSTAND
Aanstalten.
“Hèj mik’ AONSTAND um te gaon”
– ‘Hij maakt aanstalten om te gaan.”
Zie ook: MENSIE MAKE’
AONSTEKE’
WERKWOORD
1. steken, vuur doen ontbranden of ontvlammen.

2. Ergens binnengaan, meestal cafébezoek.
“Lao’ we èkkes bej Jan van Gijs AONSTEKE’.”
– “Laten we even bij Hotel “De Laak” binnenwippen.”

Zie ook: AONLEGGE
AONSTOTE’
WERKWOORD
Stotteren.
“Hèj STOT mèt geweld AON.”
AORE’
WERKWOORD
1. Aarden
“Hej kan dor heel nie’ AORE’
– “Hij kan daar in het geheel niet wennen, aarden.”

2. Aren lezen
AOREM
De stad Arnhem.
Zie: STAD
AOREMSE POORT
Was de noordelijke stadspoort van Huissen
De herinnering leeft voort in de straatnaam
AOSSEM
[KORTE AO]
Adem, asem.
“Kèrl! wa’ stink’ ow d’n AOSSEM”
– “Man, je mag je tanden wel eens poetsen”
AOSSEME’
[KORTE AO]
Ademen
Ook: IN- en ÜTAOSSEME’
AOVEND HÈBBE
WERKWOORD
1. Werk beëindigen.
“Gillie hemme al vroeg AOVEND”
– “Jullie zijn al vroeg klaar met het werk”

2. Ontslag krijgen
AOrDT
Het dorp Aerdt, gemeente Herwen en Aerdt.
APPELESIEN
Sinaasappel
AS
Als
“Hèj hèt niks AS èrremoei”

Vaak vervalt ook nog de ‘s’. Voorbeeld:
“A’j nie’ ütkiek”
– “Als je niet uitkijkt”

“A’we now nie gaon, hoef ‘t nie’ mèr”
– “Als we nu niet gaan. hoeft het net meer”
ASSEKRÜSKE
Askruisje
ArD
Meisjes- en vrouwennaam, van Adriana. (niet als mansnaam.)
“Tante ArD Kwam ôk nog èkkes over d’n aongang.”
– “Tante Adri kwam toevallig even langs.”
ArND
Jongens- en mans- ook meisjes- en vrouwennaam van Arend, Arnold(a), Arnoud
ÄÖPERE’
WERKWOORD
1. Vissen WERKWOORD

2. Peuteren, prutsen
“Kèrl, lig toch niet’ te ÄÖPERE!'”
– “Man lig toch niet te prutsen, te vervelen!”

“Is da’ GEÄÖPER nog nie’ afgelopen?”
– “Is dat vervelend gedoe nou nog niet voorbij?”
ÄÖPEr(T), ÄÖPErTJE
1. Dobber, dobbertje (vistuig)
“hèj hil d’n AOPErT op”‘
– “Hij haalt de dobber op”

2. Ook: klein kind
“Gao speule, AOPErTJE”
– “Maak dat je wegkomt, jongetje”

3. Ook: achterste
“Lek (mien) d’n ÄÖPErT”
– (gemeenz.) “Lik m’n gat”
ÄÖrND
Ergens.
Zie ook: ÈÈrNS
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ZAAG
Zaag
Afwijking: niet “zaog”
ZADDOEK
Verbasterde uitspraak van zakdoek
Zie ook: LEFZADDÜKSKE
ZAOL
1. Zaal
2. Zool
3. Zadel
4. Dikke laag mest
ZAOLIG
BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, BIJWOORD
Zalig
“Bu’j nie’ ZAOLIG, dan bu’j toch onder de voete’ üt”
– “je helpt me wel niet, maar ik heb dan ook geen last van je”
Zie ook: NEJJAOR, GELUKZAOLIG
ZAT
BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, BIJWOORD
1. Genoeg
“Ik bun’t goed ZAT”
– “Ik heb er nu wel genoeg van”

“Ik hè’ d’m ZAT” 
– “Ik heb genoeg”

“Ik hèb ‘m duk ZAT gezien”
– “Ik heb hem vaak genoeg gezien”

2. Dronken
ZATTIG
Opkomende dronkenschap
ZATVRÈÈTEr(D)
1. Iemand die zich bijzonder tegoed doet bij het eten
2. Iemand die erg kieskeurig is bij het eten.
ZEEG
1. Mak BIJVOEGLIJK NAAMWOORD, BIJWOORD
2. Brede trek-afvoer-sloot in een polder. ZELFSTANDIG NAAMWOORD, ENKEL- EN MEERVOUD
De Angerse Zeeg, de Huissense Zeeg etc.
ZEEL
Trekband voor ‘n paard, hond enz.
ZEEMELAP
Zeemlap
“Ze lei de ZEEMELAP bej t spunske”
– “Ze legt de zeemlap bij het sponsje”
ZEEN
Nekspier van koe, peesachtig vlees
ZEEPErD
Nederlaag: iemand een nederlaag toebrengen
“Iemand ‘n ZEEPErD geve'”
ZEIFERE’
WERKWOORD
Zie: SEIFERE’
ZEIKERIG
Zuinig, krenterig, ook: flauw.
ZEIKErD
1. Zuinig, hebberig persoon
2. Vervelend, drammerig persoon
3. Bangerik. 

“Dörf gej da’ nie, ZElKErD?”
ZEUVE’
Zeven
ZEUVEN-EN-ZEUVETIG
Zeven-en-zeventig
ZEUVETIG
Zeventig
Klinkt doorgaans als: SEUVETIG
ZIED
1. Zij, mn. van het lichaam
“Pien in de ZIED”
– “Pijn in de zij” 

2. zij, kant, terzijde, opzij KORTE IE
“Gòt op ZIED”
– “Ga opzij!” 

Ook: ZEJ.
ZIEDKANT
Zijkant
Ook wel: zèjkant. 
Meer vormen: ZIEDstuk, ZIEDaltaor etc.

ZIED en ZÈJ worden door elkaar gebruikt.
ZIEL
[KORTE IE]
1. Als in Nederlands zie ook bij: Spierling
2. Luchtblaas van een bokking
ZIEN
1. Zijn WERKWOORD [KORTE IE]

Tegenwoordige tijd:
Ik bun / ik zie
Gèj bun / Gèj
ziet 
Hèj is
Wej, Gillie, Zillie zien


Verleden tijd:
Ik was
Gej was
Hèj was
Wej, Gillie, Zillie ware’ / waore’ .


Voltooid deelwoord:
Gewès’

Vragenderwijs:
Bu’k? 
Zie’ gèj? / bun gèj? 
is-t-ie? 
Zien wej? / zie’ we?
Zien gillie? / zie’ gillie? 
Zien zillie? / zien ze? 


Bijvoorbeeld de sticker 1982 van “De Praotvajjers” van De Kraonige Zwaone, met twee betekenissen:
“Ik ZIE ‘n Huussese… gèj ök?”
– 1. “Ik ben een Huissenaar, u/jij ook?”
– 2. “Ik ZIE een Huissenaar, u/jij ook?”

“ZIE ‘s op, zèg!”:
– Kijk nou eens aan!

2. Zijn BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD [KORTE IE]
“Zie ZIEN boks eens kapot zien:”
– “Zie zijn broek eens kapot zijn!”

3. Zien WERKWOORD [LANGE IE]
“Lao we mor ins ZIEN wor ‘t op ütlóp”
– “Laten we maar eens zien hoe de zaak zich ontwikkelt”

“Ziet, kiek, dor’ hè’j hum ók”
– “Kijk eens, daar heb je hem ook”
ZILLIE
PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD
Zij, 3e persoon meervoud
Ook: ZE of ZÈJ
ZILLIE

PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD
Zij, 1e persoon enkelvoud
ZILVERWÈRREK
Zilverwerk, inzake de zilveren koningsketens(met koningsschildjes) van de gilden.
NB.: Oudste koningschildjes van het St. Gangulphusgilde behoren tot de oudste en kostbaarste van Nederland (16e eeuws).
ZIMMELZEIKErD
Zeurpiet, zaniker, muggenzifter, gierig man
ZOEG
[KORTE OE]
Zeug
“Hier geet gin ZOEG dur ‘t hèkke”
– “Hier komt niemand weg zonder te betalen.”
(Opschrift in café “De Hoeve”)
ZOER
[LANGE OE]
Zuur
ZOEREKOOL
[KORTE OE]
Zuurkool
Zie ook: HANGLIP en SLINGER-UM-DE-MOEL
ZOERKOOLSTEEN
Grote steen op zuurkool- of bonenpot. (Korte oe)
Klinkt vaak als: ZOERKELSTEEN.
ZOERLIP
[LANGE OE]
Zuurpruim, -kijker, hanglip
ZOErTJE
[LANGE OE]
Zuurtje, snoepje
Vaak uitgesproken als: ZOErwTJE
ZOMMESTRAKS
Straks
‘Now, wis ZOMMESTRAKS dan, wor!”
– “Nu, tot straks dan, he!”
ZOMPGAT
Bezinkgat van een goot
ZONDAG
Zondag
“Hèj hèt over de ZONDAG gestaon”
– “Zijn lijk heeft gedurende de zondag opgebaard gestaan; binnen een week wordt een nieuwe dode verwacht (volksoverlevering).
ZOUTER
ZELFSTANDIG NAAMWOORD
Varken van plm. 200 pond, dwz. van goede kwaliteit.
“Die ZOUTER wier helemól ien de küp gemak'”
ZUID
1. Zuid
Afwijking, niet: “züd” of “zuud’

2. Benaming voor Arnhem-Zuid (Malburgen)
“Ik mòt èkkes nor ZUID”
– “Ik moet even naar Arnhem-Zuid”
ZUS
1. Zuster
2. Gebruikelike naam voor de oudste dochter.
Zie ook: BRUUR
ZUT
Drab, modder, moeras
ZUUT
Zoet
ZUUTJE
1. Likeurtje
2. Zoet drankje

Niet te verwarren met ZOErTJE.
ZWAONENÈS’
Carnavaleske beaming voor Huissen, dat als enige der voormalige Kleefse steden de (Lohengrin-)zwaan in het wapen voert.
De ingeburgerde schrijfwijze is echter: ZWAONENEST.
ZWAOrD
1. Zwaard
2. Zwoerd
ZWAOrDJESWORS’
Zwoerdjesworst
ZWArTDAG
Vero. Goede Vrijdag
(Naar aanleiding van het gebruik om op die dag uitsluitend zwarte koffie en roggebrood met stroop te gebruiken)
ZWEEL
Eelt, ontstaan door hard werken.
Uitdrukking uit buut 1982 van Janus Klaassen:
“De ambtenaore’ kriege’ bonke’ ZWEEL aon de bille’ van “t zittend slaope’.”
ZWEEVErD
Zweefmolen
ZWIJN
Zwijn
Afwijking, niet: zwien.
ZWIK
Hoop, aantal
“‘n ZWIK blaozers.”
ZWÄVEL
Zwavel, maar inzake “bloem van ZWAVEL”
Zie KRIMMETAR
ZWÄÖJE
Verkleinwoord van ZWAON, zwaan
ZWÈÈrDERÈJ
Verzwering
ZÀÖIErD
Hom van een vis
ZÄKSKE
ZELFSTANDIG NAAMWOORD
Verkleinwoord van zak
ZÄÖLJE
1. Verkleinwoord van zaol (zaal)
Niet: zäöltje.
2. Zooltje.
ZÈJ
1. Zij, 3de persoon enkel- en meervoud PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD 
Zie ook: ZILLIE
2. Kant, grenslijn (‘n ZÉJ spek) ZELFSTANDIGNAAMWOORD
Ook: OPZÈJ, “Got OPZÈJ, jonges!
3. Natuurproduct uit de zijderups
ZÈJFEBRIEK
Zijdefabriek, maar inz. gebruikt voor de vroegere ENKA-fabriek te Arnhem.

“D’r wèrrekte’ ‘n hoop Huussense’ op de ZÈJFEBRIEK”
ZÈKSEL
Plas, urine (gemeenz.) 
“Hoe groot môt ie zien? – Now, vur ‘n ZEKSEL of vijf., zès!”
(Bij aankoop van een nachtspiegel).
ZÈLLEF
ZELFSTANDIG NAAMWOORD
Salie, zelf, zelve
ZÈLLEFROOM
Melk, waarin salie getrokken is
ZÈTSEL
1. Zetsel (in grafische betekenis)
2. Een hoeveelheid gezette koffie
ZÈVEnTER
De zusterstad Zevenaar.
Ook: Zèvenaor.

“Huissen en Zèventer hörde* allebei bej Kleef”
ZÒKKE
Zulke
“Da’ zien zòkke zókke!”
– “Dat zijn zulke (dwz. prima) sokken!”
ZÒMMEDEEN
Zie: BEDEEN, MEDEEN, METEEN, ZOMMESTRAKS
ZÒNNE
Zulke
“ZÒNNE goeie hèbbe’ wej nog niet gehad.”
ZÓK
1. Sok (ook meervoud)
“hèj lup’ op de kouse’ ZÓK”
– “Hij loopt op kousen voeten (Nooit: op de kouse’ voete’)

2. Figuurlijk onbehouwen persoon; dom person.
“Ommundige ZOK”
ZÓKKE
Sokken. Meervoud van sok.
“Gó now ZOKKE’ nummere!”
– “Zoek nou maar iets te doen!”

“Hèj hèt de ZOKKE d’r goed ien”
– “Hij heeft een flinke vaart”
ZÓLVERE’
Zie SÓLVERE’
ZÜPTÓD
ZELFSTANDIG NAAMWOORD
Zuiplap, zuiper, drinkebroer