Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Optochtcommissie

Een van de jaarlijkse hoogtepunten tijdens de Drie Dolle Dagen is de Optocht die traditioneel op zondagmiddag in het centrum van Huissen plaatsvindt. Deze Optocht wordt door De Kraonige Zwaone georganiseerd. Om deze organisatie in goede banen te leiden is een heuse Optochtcommissie in het leven geroepen die alle activiteiten rondom dit evenement coördineert.

De Optochtcommissie van De Kraonige Zwaone bestaat uit een voorzitter en een viertal leden die alles regelen wat te maken heeft met de Optocht. De huidige voorzitter is Elvenraadslid Wim Hofs. Samen met zijn commissie is hij zoals gezegd verantwoordelijk voor een groot aantal activiteiten die ieder jaar weer moet leiden tot een mooie en veilige Optocht!

De activiteiten waar de commissie verantwoordelijk voor is bestaan o.a. uit:
• Het uitschrijven en organiseren van de jaarlijkse vergadering voor de deelnemers, deze vindt veelal een maand of twee voorafgaande aan de optocht in december plaats.
• Het uitreiken en weer inzamelen van de inschrijfformulieren voor loopgroepen en praalwagens.
• In de aanloop van de optocht bezoeken van de wagenbouwers en loopgroepen, en deze voorzien van een dorstlessend treetje fris of bier.
• Oog hebben voor de veiligheid van die wagens.
• De media in kennis stellen van de aanstaande Optocht
• Het aanstellen van de juryleden (vijf ad hoc gekozen publieksjuryleden + vijf juryleden afkomstig uit verschillende carnavals- en muziekverenigingen)
• Het autovrij maken van parcours en het verwijderen van andere obstakels.
• Het uitzetten van het Optochtparcours. Het parcours loopt als volgt: Start Helmichstraat- Vierakkerstraat- Markt- Langestraat- Walstraat- Mariaplein en Doelenstraat en terug naar de Helmichstraat.
• Het verzorgen van het kanonschot dat tevens startschot van de optocht is. Dit schot Dit schot wordt traditioneel om 14.11 uur gelost.
• Het begeleiden van de optocht, hierbij is het waarborgen van de veiligheid het belangrijkste aspect.
• Het verzorgen van de EHBO en verkeersregelaars.
• Tot slot het uitreiken van de prijzen voor de verschillende categorieën: individueel, loopgroep en praalwagen.
Mocht u interesse hebben in deelname aan de optocht, dan kunt u zich direct inschrijven via het inschrijfformulier.